Escrow Global - בדיקות אימות
  972-3-6447473  צלצל עכשיו
 

בדיקות אימות טכניות

הפקדה באיכות גבוהה:

בדיקת אימות טכנית של החומר המופקד, היא דרישה בסיסית בכל הסכם נאמנות איכותי. המחלקה הטכנית שלנו עורכת בדיקת אימות לחומר בכל  הפקדה והפקדה. אנו מציעים רמות בדיקה שונות, המאפשרות ללקוחות לבחור בין מספר רמות של ביטחון, החל מאימות בסיסי ברמה I ועד אימות מלא ברמה III.
 
 

רמה I - אימות בסיסי

האימות הבסיסי מתבצע בכל חומר המופקד בידי חברת Escrow Global. בדיקה זו מוודאת את נוכחותו וקריאותו של המידע המופקד.
 

רמה II - אימות מקיף

רמה מקיפה הכוללת קומפילציה ובנייה של החומר המופקד בבית התוכנה.
 

רמה III - אימות מלא

הרמה הגבוהה ביותר של בדיקות האימות. החומר המופקד עובר בניה מחדש על מערכת נקייה, הרצה , ובדיקה של המוצר בסביבת הרצה.