Escrow Global - מוצרים
  972-3-6447473  צלצל עכשיו
 
 
 
 

 

 

נאמנות תוכנה

נאמנות תוכנה מספקת למשתמשי קצה גישה לקוד המקור והתיעוד הנלווה וזאת על מנת להבטח את ההמשכיות העסקית של מוצרי התוכנה.
 
   
 
 

נאמנות טכנולוגית (חומרה)

הסדר נאמנות עבור מוצרי חומרה ומערכות כגון : שרטוטים, עצי מוצר ותיקי ייצור, אבי טיפוס, פורמולות וכו'.
 
   
 

 

נאמנות שרותי ענן

הסכמי נאמנות המספקים פתרונות מאובטחים למשתמשי ענן בהתאם לצרכי הלקוח.
 
   
 

 

נאמנות לתאגידים

שירותי חדשני וחסכוני עבור ארגונים גדולים אשר מיישמים הסכמי נאמנות רבים עם ספקיהם. השרות כולל שירותי ניהול אסמיניסטרטיביים שוטפים.
 
   

 

נאמנות פיננסית

ניהול נאמנות של כספים ותשלומים שהינם חלק מעסקאות מקומיות ובינלאומיות לרבות מיזוגים ורכישות, והשקעות המבוססת על אבני דרך שנקבעו מראש על ידי הצדדים.