Escrow Global - למשתמשי תוכנה
  972-3-6447473  צלצל עכשיו
 
 

 

משתמשים - פתרונות נאמנות למשתמשי טכנולוגיה

אנו מסייעים לכם להגן על ההמשכיות העסקית שלכם.

משתמשי מערכות טכנולוגיות , סומכים על ספק הטכנולוגיה שלהם שיתמוך ויתחזק עבורם את המערכות שרכשו. תלות זו חושפת את המשתמש לסיכון תפעולי משמעותי, במיוחד כאשר מדובר באפליקציות קריטיות לארגון. כחברת נאמנות ניטראלית, אנו יכולים לסייע למשתמש למזער סיכונים אלה באמצעות הסכם נאמנות אקטיבי.
 
 

הסדר נאמנות הינו כלי יעיל ונפוץ להגנה על ההמשכיות העסקית של הארגון, בעולם בו פשיטות רגל של בתי תוכנה וסיכונים תפעוליים אחרים נהיו שכיחים יותר.
 בהסדר נאמנות, בית התוכנה מפקיד את קוד המקור של התוכנה בידי נאמן-חברת נאמנות ניטראלית . הנאמן שומר את קוד המקור וישחרר אותו רק אם יקרו הנסיבות המוסכמות בהסכם הנאמנות .

 

נאמנות טכנולוגית אקטיבית – שילוב משפטי + טכני :

רק הסכם נאמנות אקטיבי אשר משלב מרכיבים משפטיים, טכניים ואדמיניסטרטיביים יכול להבטיח למשתמש התוכנה את ההמשכיות העסקית שלו.

 

המרכיבים הקריטיים של הסדר הנאמנות האקטיבית של אסקרו גלובל :

1. הפקדה איכותית - בדיקות אימות טכניות :

האיכות של הסדר הנאמנות תלויה באופן מלא בשלמות ובפונקציונליות של החומר המופקד.

לפיכך, בדיקת אימות טכנית של החומר המופקד בנאמנות הינה דרישה בסיסית של הסדר נאמנות איכותי. לפיכך, כל הפקדה נבדקת על ידי המחלקה הטכנית שלנו.

אנו מציעים מספר רמות של בדיקות אימות, אשר מאפשרות למשתמש לבחור בין מספר אפשרויות של בטחון, החל הרמה 1 הבסיסית אך אמינה עד לרמה 3 המקיפה והפונקציונלית.


בדיקות אימות טכניות - קרא עוד 

2. תנאים משפטים:

לאסקרו גלובל הסכמי נאמנות סטנדרטיים הכוללים תנאי נאמנות מקובלים. התנאים מבוססים על נסיוננו הרב בעריכת הסכמי נאמנות טכנולוגים מגוונים, שאושרו על ידי עורכי דין מסחריים רבים והם עומדים לרשות לקוחותינו כאמצעי יעיל פשוט להסכם נאמנות מקיף ומקצועי.
עם זאת, המשפטנים של אסקרו גלובל יכולים לסייע לכם לגבש הסכמים מותאמים עבורכם, שיכללו תנאים העונים על הדרישות של המדיניות הארגונית של חברתכם.

3. זכות חוקית לשימוש:

בעת שחרור של הפקדה בנאמנות, חיוני להגן על זכותו החוקית של משתמש הטכנולוגיה להשתמש בהפקדה לצרכי ההמשכיות העסקית של ארגונו ובמקביל לשמור על זכויות הקניין הרוחני של ספק התוכנה.
אסקרו גלובל היא בעלת נסיון משפטי רב בנושא. יתרה מזאת, הנהלת החברה מעורבת בכל הסכם ומנהלת באופן צמוד כל ארוע שחרור של הפקדה בקפדנות ואחריות.

מאפיינים עיקריים של הסכם נאמנות של אסקרו גלובל :
  1. בחירה בין הסכמי נאמנות סטנדרטיים או מותאמים אישית – תנאי השיפוט ברחבי העולם
  2. שירות אישי ומהיר
  3. ביטוח אחריות מקצועי
  4. אחסון ושמירה בתנאי אבטחה מרביים
  5. דיווח שנתי של פעילות ההפקדות והגרסאות
  6. בדיקות אימות טכנית ודו"חות של הבדיקות
  7. ניהול אדמיניסטרטיבי ומעקב יזום לקבלת עדכונים / גרסאות חדשות